17 May 2021 Update กฎใหม่ เดินทางเข้า UK

เริ่มแล้วนะคะวันนี้ 17 May 2021 ตามเวลา UK กฎเกณฑ์ในการเดินทางเข้าประเทศ จะแบ่งแตกต่างกันขึ้นกับว่าเราเดินทางเข้าอังกฤษ, สก็อตแลนด์, เวลส์ หรือไอร์แลนด์เหนือ

Read more

GraduateRoute เรียนจบปริญญาที่อังกฤษอยู่ต่อได้อีกสองปี

GraduateRoute คิดจะเรียนต่อ ตรี โท เอก ต้องต่ออังกฤษแล้วล่ะ เพราะทาง UK เค้ามีทางเลือกใหม่ สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบ แล้วอยากจะอยู่ต่อกันยาว ๆ

Read more

ต้องแสดงผลตรวจโควิด ก่อนเข้าอังกฤษ !! เริ่ม 18/Jan/2021

ทุกคนที่เข้าUK ต้องแสดงผลตรวจโควิด !! เริ่ม 18 Jan 2021 นี้ เวลา 4.00 น. ตามเวลาประเทศอังกฤษ ส่วนในเรื่องของการกักตัว #คนไทยยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัว เหมือนเดิมค่ะ

Read more

กรอกฟอร์มก่อนบินเข้าอังกฤษ 48 ชม. ช่วงโควิด

ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดขึ้นมา เมื่อเรา #เดินทางไปอังกฤษ จะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่เรียกว่า Passenger Locator Form ก่อนเครื่องลงไม่เกิน 48 ชม.

Read more

ระวังโดนหลอก! ปลอมเอกสารการทำงาน เพื่อยื่นวีซ่า

มาเตือนกันอีกครั้ง ย้ำๆ ซ้ำๆ ก่อนจะยื่นวีซ่า เจอมามากมายเหลือเกินค่ะ ที่ถูกเอเจ้นจับปลอมเอกสาร ตัวเองไม่รู้เรื่อง หรือว่าสมยอมกับเค้าว่าไปตามกัน เค้าให้ปลอมก็ปลอม

Read more