วีซ่าธุรกิจ/วีซ่าทำงาน

img-business-visa-sq1

หากคุณต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อติดต่อธุรกิจหรือทำงาน ทีมงานมืออาชีพของ Get and Go พร้อมดูแลในเรื่องเอกสารสำคัญที่คุณจำเป็นต้องใช้ ทั้งในส่วนของจดหมายเชิญจากบริษัทที่คุณกำลังจะไปทำงาน หรือหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่คุณทำงานอยู่ รวมไปถึงเอกสารการสอบวัดระดับภาษาและการตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถานทูตแต่ละประเทศ โดยเราจะตรวจสอบเอกสารเหล่านี้อย่างละเอียด เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจส่งผลให้วีซ่าไม่ผ่าน และทำให้คุณต้องเสียเวลาและเสียโอกาสทางธุรกิจ

ปรึกษาเราทันที

Get and Go พร้อมช่วยคุณ

  • ให้คำปรึกษา แนะนำการยื่นขอวีซ่าให้ถูกประเภท
  • จัดทำจดหมายแนะนำตัว และเอกสารสำคัญ
  • ดูแลเรื่องจดหมายเชิญและหนังสือรับรองการทำงาน
  • สอบวัดระดับภาษา และการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของสถานทูต
  • ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสถานทูต

บริการจาก Get and Go