วีซ่านักเรียน

img-student-visa-sq1

หลายครอบครัวส่งเสริมให้บุตรหลานของตนไปศึกษาหาความรู้ยังต่างประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน และเพื่อให้การเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเป็นไปตามที่วางแผนไว้ ทีมงานมืออาชีพของ Get and Go ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับชั้นใดหรือที่สถาบันไหน เมื่อมาที่ Get and Go มั่นใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะได้รับวีซ่าทันกำหนดเปิดภาคการศึกษา นอกจากนี้ เรายังมีบริการในด้านของการจัดหาที่พักยังประเทศที่บุตรหลานของคุณเดินทางไปศึกษาต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ

ปรึกษาเราทันที

Get and Go พร้อมช่วยคุณ

  • ให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนการยื่นวีซ่าที่ถูกต้อง
  • จัดทำจดหมายแนะนำตัว และเอกสารสำคัญ
  • เตรียมความพร้อมรายบุคคล เมื่อสถานทูตขอนัดสัมภาษณ์
  • ตรวจสอบเอกสารจากทางสถาบันการศึกษาที่จำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่า
  • ช่วยดำเนินการติดต่อสมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาที่ต้องการ
  • รับประกันผล สามารถยื่นขอวีซ่าผ่านในครั้งเดียว

บริการจาก Get and Go