วีซ่าติดตามครอบครัว

img-visa-family-sg1

การขอวีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานหรือเดินทางไปแต่งงานยังต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทาง Get and Go สามารถช่วยให้คุณได้แต่งงานกับคนรัก หรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับครอบครัวของคนรักได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการขอวีซ่าตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของทางสถานทูต โดยทีมงานของเราจะเตรียมความพร้อมให้แก่คุณในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารสำคัญจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เอกสารแสดงความสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพ และทักษะด้านภาษา ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในต่างแดน

ปรึกษาเราทันที

Get and Go พร้อมช่วยคุณ

  • ให้คำปรึกษา แนะนำการยื่นขอวีซ่าให้ถูกประเภท
  • ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสถานทูต
  • สอบวัดระดับภาษา และการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของสถานทูต
  • แนะนำการเตรียมเอกสารสำคัญของฝ่ายชาย (กรณีฝ่ายชายเป็นคนต่างชาติ)
  • แนะนำการเตรียมเอกสารสำหรับทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์

บริการจาก Get and Go