วีซ่าท่องเที่ยว

img-travel-visa-sq1

ทุกทริปการเดินทางทั่วโลกของคุณจะไม่เป็นเพียงแค่ความฝันอีกต่อไป ทีมงานของ Get and Go พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ เพื่อให้คุณท่องเที่ยวยังจุดหมายในฝันอย่างไร้กังวล โดยเราพร้อมดูแลคุณตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมเอกสาร การกรอกข้อมูลที่ถูกต้องในแบบฟอร์มการขอวีซ่า การวางแผนการเดินทาง การเตรียมตัวเมื่อสถานทูตขอนัดสัมภาษณ์ และเป็นตัวแทนของคุณในการยื่นขอวีซ่า

สำหรับองค์กรธุรกิจที่จัดทริปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบกลุ่ม ทาง Get and Go สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรของคุณ ด้วยการเป็นตัวแทนขององค์กรและพนักงานในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว โดยทีมงานมืออาชีพของเราจะให้คำแนะนำอย่างละเอียดในการเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อให้พนักงานของคุณสนุกสนานไปกับการเดินทางครั้งสำคัญ

ปรึกษาเราทันที

Get and Go พร้อมช่วยคุณ

  • ให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนการยื่นวีซ่าที่ถูกต้อง
  • วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เป็นรายบุคคล
  • จัดทำจดหมายแนะนำตัว และเอกสารสำคัญเป็นรายบุคคล
  • วางแผนการยื่นวีซ่า ในกรณีเดินทางหลายประเทศ
  • จัดทำแผนท่องเที่ยวก่อนเดินทาง เพื่อยื่นให้ทางสถานทูต
  • ดำเนินการยื่นวีซ่าแทน เฉพาะประเทศที่ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่จำเป็นต้องบันทึกลายนิ้วมือ
  • รับประกันผล สามารถยื่นขอวีซ่าผ่านในครั้งเดียว

บริการจาก Get and Go