การตรวจปอด IOM : เพื่อขอวีซ่าระยะยาวอังกฤษ

การตรวจปอด IOM : เพื่อขอวีซ่าระยะยาวอังกฤษ

 

คนไทยที่ต้องการเดินทางไปประเทศอังกฤษและพำนักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลานานเกิน 6 เดือน จำเป็นต้องขอวีซ่าระยะยาว เช่น วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าติดตามถาวร และต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรค หรือ Tuberculosis (TB) Test ที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประเทศไทย (IOM) ซึ่งต้องใช้ผลตรวจปอด TB Test นี้ ยื่นขอวีซ่าด้วย ถึงแม้ว่าเราสุขภาพปกติดี แต่สิ่งที่ยืนยันความมีสุขภาพที่ดีของเรานั้นต้องเป็นหลักฐานที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฏข้อกำหนดของสถานทูตอังกฤษ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและผู้อื่นด้วย เกทแอนด์โกจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวและขั้นตอนเการเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรคที่ IOM ค่ะ

โดยการตรวจปอดนั้นจะเป็นการหาเชื้อโรคหรือโรคติดต่อทางเดินหายใจต่าง ๆ โดยเฉพาะเชื้อวัณโรค ที่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่อันตราย แน่นอนว่าทางประเทศอังกฤษคงไม่อยากให้วัณโรคซึ่งเป็นเชื้ออันตรายจากประเทศกลุ่มที่มีความเสี่ยง ระบาดแพร่กระจายมายังประเทศของตน จึงจำเป็นต้องคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาพำนักยังประเทศอังกฤษ นานเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป รวมถึงผู้ที่จะย้ายถิ่นฐานติดตามครอบครัวมายังประเทศอังกฤษอีกด้วย

การตรวจปอดหาเชื้อวัณโรค เพื่อขอวีซ่าระยะยาวอังกฤษ | เกทแอนด์โก #เรายืนหนึ่งเรื่องวีซ่า

ดังนั้นผู้ที่ต้องการขอวีซ่าระยะยาวของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าถาวรเพื่อติดตามครอบครัว ผู้สมัครต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดโดยการเอ็กซเรย์ ผู้สมัครที่ผลเอ็กซเรย์ปอดปกติและไม่พบลักษณะของวัณโรคจะได้รับใบรับรอง  คือ UK Pre-Departure Tuberculosis Detection Programme Medical Certificate  ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญ สำหรับผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าระยะยาวทุกประเภทต้องมี

**ก่อนไปตรวจปอด IOM ใครที่เป็นหวัด ป่วย หรือสุขภาพยังไม่ค่อยดีแนะนำรอให้หายก่อน พอสุขภาพแข็งแรงแล้วค่อยดำเนินการเตรียมไปตรวจปอดทีหลังจะดีกว่า เพราะเราจะไม่รู้ว่าอาการเราหนักเบาแค่ไหน เจ้าหน้าที่ถึงจะอนุญาตให้เราเข้ารับการตรวจได้

ขั้นตอนการเตรียมตัวตรวจปอด

ก่อนอื่นเราจะต้องทำการลงทะเบียน เพื่อนัดหมายทำใบส่งตัวที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน  หรือ IOM โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp จากนั้นจึงจะสามารถนัดหมายวันและเวลา เพื่อทำการเอ็กซเรย์ตรวจคัดกรองหาเชื้อวัณโรคต่อไป

ถ้าหากเราไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกเลย! 
กรอกข้อมูลให้สมบรูณ์แล้วส่งอีเมลล์ไปยัง [email protected] แล้วรอรับอีเมลล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อทำใบส่งตัวกับ IOM ได้แก่

- หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (อายุต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) ตัวจริง + สำเนา
- ค่าธรรมเนียม: 3,800 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

และเมื่อเราทำใบส่งตัวเรียบร้อยแล้ว IOM จะกำหนดให้เราไปทำการเอ็กซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน หรือ โรงพยาบาลพญาไท 2 เท่านั้น โดยเราไม่สามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่น ๆ ได้ค่ะ และเมื่อเราได้ฟิล์ม X-Ray และแพทย์ประจำ IOM อ่านผลตรวจแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติ เราก็จะได้ Certificate (ใบสีเหลืองอ่อน) เพื่อใช้ยื่นวีซ่าค่ะ แต่ถ้าหากแพทย์พบสิ่งผิดปกติในปอดของเรา แพทย์จะแจ้งให้เรารับทราบ และจะนัดให้มาทำการเก็บตัวอย่างเสมหะติดต่อกัน 3 วัน หากไม่พบสิ่งผิดปกติ ก็จะได้ใบ Certificate แต่หากพบสิ่งผิดปกติ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาตรวจคัดกรองเพิ่มเติมค่ะ เพราะต้องรอผลการเพาะเชื้ออีกเป็นระยะเวลา 2 เดือน จึงจะทราบผลถ้าปอดของเราปกติดี ไม่พบลักษณะของวัณโรค ก็จะได้รับ Certificate เพื่อใช้ประกอบในการยื่นสมัครขอวีซ่า เช่นกัน

สำหรับที่ตั้งของ International Organization of Migration (IOM) จะอยู่ที่ชั้น 8 ตึกเกษมกิจ ถนนสีลม เราสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีศาลาแดง ทางออกที่ 1 หรือ MRT สีลม ทางออกที่ 2 ค่ะ
- Download แผนที่ => IOM
- การเดินทางไป IOM โดย BTS
https://www.youtube.com/watch?v=JQMucj_p3qE

ทีมงานเกทแอนด์โก ยินดีให้บริการขอวีซ่าระยาว วีซ่านักเรียน วีซ่านักเรียน วีซ่าติดตามถาวร ประเทศอังกฤษ เราช่วยเหลือคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ถูกต้องตามขั้นตอนของสถานทูต ติดต่อรับคำปรึกษากับเราได้เลยค่ะ  #เกทแอนด์โก เรายืนหนึ่งเรื่องวีซ่า

Reference Sources:
https://thailand.iom.int
https://www.getandgovisa.com
https://www.gov.uk/tb-test-visa

 

 


Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *